من مدام به این پیش پرده ساخته شده توسط طرفداران که چند سال پیش برای Ferris Bueller’s Day Off یافتم و آن را به عنوان یک فیلم دراماتیک تر برای ظهور فیلم به تصویر می کشید برمی گردم و فقط می خواستم ببینم نظر شما درباره آن چیست!

من مدام به این تریلر ساخته شده توسط طرفداران که چند سال پیش برای Ferris Bueller’s Day Off پیدا کردم و آن را به عنوان یک دراماتیک تر برای ظهور سن به تصویر می کشید برمی گردم و فقط می خواستم ببینم نظر شما درباره آن چیست!

مطلب پیشنهادی  خوب یا بد بعضی از فیلم های واقعا اصلی کدامند؟

پاسخی بگذارید