من فکر می کنم این بهترین فیلم تا به حال “لئون حرفه ای” است؟

من فکر می کنم این بهترین فیلم تا به حال “لئون حرفه ای” است؟

مطلب پیشنهادی  لئوناردو دی کاپریو گفت که دوست دارد به جنگو Unchained ، گتسبی بزرگ و گرگ وال استریت به عنوان یک سه گانه غیر رسمی در مورد ثروت و قدرت در طول تاریخ آمریکا فکر کند. چه سه گانه غیر رسمی دیگری وجود دارد؟

پاسخی بگذارید