“من دیگر اینجا نیستم” به عنوان فیلم بلند بین المللی مکزیک در مراسم اسکار انتخاب شده است

“من دیگر اینجا نیستم” به عنوان فیلم بلند بین المللی اسکار در مکزیک انتخاب شده است

مطلب پیشنهادی  با عنوان فیلم (فیلم بیس بال دهه 90) به کمک نیاز دارید

پاسخی بگذارید