“من دیگر اینجا نیستم” به عنوان فیلم بلند بین المللی مکزیک در مراسم اسکار انتخاب شده است

“من دیگر اینجا نیستم” به عنوان فیلم بلند بین المللی اسکار در مکزیک انتخاب شده است

مطلب پیشنهادی  "بتمن" به سال 2022 بازگشت

پاسخی بگذارید