من “درباره زمان” را به عنوان یک رام-کام درباره پسری نوشتم که از سفر در زمان برای خواب با یک دختر استفاده می کند. من اشتباه میکردم.

عمیق تر و صادقانه تر از آن چیزی بود که حدس می زدم. شیمی بین لیدها خارق العاده بود و تمرکز بر رابطه پدر ، خواهر و دوستانش بسیار طراوت آور بود.

اگر روی این فیلم می خوابیدید و فکر می کردید این یک رام-کام احمقانه با پیچ و تاب سفر است … نکنید.

مطلب پیشنهادی  فیلم جدید Waikiki زیر بنای تاریک و استعماری بهشت ​​گردشگری هاوایی را نشان می دهد. ویکیکی به عنوان اولین ویژگی داستانی توسط یک فیلمساز بومی هاوایی معرفی شده است. تبریک به کریستوفر کهونااهانا.

امتحان کن

پاسخی بگذارید