من دارم به پایان چیزها فکر می کنم فقط برای من کلیک نکرده اند.

با دیدن آنونس به نظرم مثل یک پروژه رویایی آمد. من تونی کولته را در همه چیزهایی که در آن است و همه چیزهایی که چارلی کافمن ساخته است دوست داشتم ، بنابراین من از دیدن آنها با هم بسیار هیجان زده شدم و این مسئله ثابت کرد که چهل دقیقه دیگر احمقانه است. های ناخوشایند یا خسته کننده بدون هیچ یک از ویژگی های طاقت فرسا که باعث می شود نقص نامرئی شود ، قلب ، جذابیت ، احساس.

مطلب پیشنهادی  Peeping Tom (1960) تعابیر

پاسخی بگذارید