من به دنبال یک فیلم علمی تخیلی از دهه 80 هستم … مربوط به بیگانگان.

من در سن کمتر از 5 سالگی یک پرستار کودک داشتم و او به من اجازه داد این تلنگر “وحشت” را با او ببینم. چیزی که از تلنگر به یاد می آورم این است

1. یک خانم توسط یک بیگانه اشباع می شود (؟) و مراحل بارداری را فوراً طی می کند ، اما یک مرد کامل رشد می کند
2. بیگانگان (؟) در گوشه بالای دیوار پیله درست می کنند. مثل عنکبوت ها.

مطلب پیشنهادی  Seaspiracy - مستند خرد کننده ای که باید ببینم

این Invasion of the Body Snatchers with Donald Sutherland نیست ، بلکه چیز دیگری است. و در Beta در آن زمان ، خیلی واقعی. قدیمی تر از C.H.U.D. اما همان روحیه کاش می توانستم بیشتر به یاد بیاورم.

دوست دارم دوباره آن را ببینم. من را تحت تأثیر قرار داد و من هرگز آن را فراموش نکرده ام. اگر می توانید لطفاً به من کمک کنید دوباره این فیلم را پیدا کنم؟

پاسخی بگذارید