من برای خانواده ای که فیلم های “اجتماعی” را دوست دارم به توصیه هایی نیاز دارم

بنابراین من با خانواده ام تماشا کرده ام و متوجه شده ام که آنها سلیقه های بسیار متفاوتی از من دارند. من سعی کردم فیلمهای علمی تخیلی (جنگ ستارگان) را دوست ندارم ، فیلمهای فانتزی (LOTR) را دوست نداشتم و فیلمهای فوق العاده قهرمانانه را گفتند که فیلمهای اجتماعی را دوست دارند. من هیچ اجتماعی ندیده ام ، زیرا خسته کننده به نظر می رسند. بنابراین ، از آنجا که با خانواده ام تماشا می کنم ، نمی خواهم های زیادی با nsfw زیاد داشته باشم / برای توضیح یک طرح خلاصه ، به nsfw اعتماد کنم. متشکرم. ویرایش: خانواده من 22 و 50 ساله هستند و از همه شما برای توصیه ها متشکرم

مطلب پیشنهادی  گفتگوی پیوندی / مکرر در فیلم های Craig 007 (خرابکار)

پاسخی بگذارید