من باید یک متن 20 صفحه ای درباره سفر قهرمان برای مدرسه بنویسم ، کدام فیلم ها سفر قهرمان خوبی دارند که می توانم از آن استفاده کنم؟

من به ماتریکس یا جنگ ستارگان فکر می کردم ، زیرا مخصوصاً جنگ ستارگان سفری کاملاً مشخص برای لوک دارد. اما من از هر پیشنهادی خوشحالم ، اگر کاملاً شناخته شده باشد بسیار خوب است ، زیرا اگر کسی متن من را بخواند را دیده یا حداقل نام آن را شنیده باشد بسیار مفید خواهد بود.
پیشاپیش ممنون 🙂

مطلب پیشنهادی  چگونه می توانم فیلم های تارکوفسکی را درک کنم؟

پاسخی بگذارید