من اسم یک فیلم را فراموش کردم و هیچ کجا نمی توانم پیداش کنم.

مدتی است که مرا آزار می دهد بنابراین فهمیدم که باید اینجا بپرسم. سعی می کنم آن را توضیح دهم.

بنابراین این شخص وجود دارد که به یک پایگاه نظامی اعزام شده است و او برای جنگ با بیگانگان مهاجم به زمین می رود. آن پسر به ندرت می میرد و هر وقت می میرد ، دوباره به پایگاه نظامی برمی گردد. این یک جوجه بدآسایی است که او بهمراه او نشان می کند و آنها سعی می کنند زمین را نجات دهند.

مطلب پیشنهادی  عملکرد بد در یک فیلم در غیر این صورت خوب چیست؟

یه چیزی شبیه اون. اگر کسی بتواند نام فیلم را با آن زمینه بیاورد ، بسیار مورد استقبال قرار می گیرد.

با تشکر! 🙂

پاسخی بگذارید