من از فیلم هایی که در مورد بچه های مرفه علیه والدین خود قیام می کنند متنفرم

این یکی از متنفرترین پلان های فیلم من است. این خیلی آزار دهنده است یک بار شما از اوایل 20s خود را. به نظر می رسد این بچه ها فقط مثل پرانتز هستند. تصور کنید که یک امپراتوری در جایی ایجاد کنید که تمام فرزند شما حفظ آن باشد ، اما با این وجود آنها سرکشی می کنند زیرا نمی خواهند شاهزاده باشند یا شاهزاده خانم باعث سخت شدن آن می شود. این فقط برخی از مزخرفات است. در این فیلم ها همیشه شخصیتی وجود دارد که می گوید “زندگی خودت باش” اما این در واقع توصیه بدی است. آنچه که آنها باید بگویند این است که “پرتاب کردن آنچه والدین شما ساخته اند” بزرگترین توهینی است که می توانید به والدین خود بکنید.

مطلب پیشنهادی  "زمان خوب" (2017) بیشترین اضطراب یک فیلم برای من است

پاسخی بگذارید