منتقدان فیلم اغلب از یک کلمه استفاده می کنند ، آیا به یاد نمی آورند که چیست؟

کلمه ای وجود دارد که با S شروع می شود ، برای توصیف زمانی که یک کارگردان می خواهد مخاطب را به طریقی خاص احساس کند بنابراین در برخی از تروپ ها یا کلیشه ها قرار می گیرد تا مخاطب احساس غم و اندوه یا خوشحالی کند یا چیزی از آن احساس نمی شود.

مطلب پیشنهادی  سعی در یادآوری نام این فیلم کره ای است

من مطمئن هستم که این با یک S شروع می شود.

به عنوان مثال ، کارگردان می خواهد باعث شود مخاطب احساس نشاط کند ، بنابراین از موسیقی متن فیلم شاد استفاده می کند.

لطفاً راهنمایی کنید ، ذهنم را از دست می دهم و سعی می کنم کلمه را به یاد بیاورم.

پاسخی بگذارید