مقدسین Boondock

امروز کسی این فیلم را برای من ذکر کرده است ، اما من هرگز چیزی از آن نشنیده بودم ، چه رسد به اینکه آن را دیده باشم! من همیشه فکر می کردم که من کمی اهل فن هستم ، بنابراین گواد فقط می داند که چطور این بانگر کوچک من را چسباند! من واقعاً آن را دوست داشتم! امیدوارم TBS2 من را ناامید نکند!
اگر کسی می تواند فیلم های دیگر از جمله این را توصیه کند ، من قدردان آن هستم

مطلب پیشنهادی  برایان دنهی دیز الی 81

پاسخی بگذارید