مقامات پکن می گوید سینماهای چین انتظار دارند از ماه ژوئن بازگشایی شوند

مقامات پکن می گوید سینماهای چین انتظار دارند از ماه ژوئن بازگشایی شوند

مطلب پیشنهادی  کسی احساس می کند که آنی موزیکال را نمی توان مدرن کرد؟

پاسخی بگذارید