مقامات پکن می گوید سینماهای چین انتظار دارند از ماه ژوئن بازگشایی شوند

مقامات پکن می گوید سینماهای چین انتظار دارند از ماه ژوئن بازگشایی شوند

مطلب پیشنهادی  ‘Scream’ Relaunch Eyes 14 ژانویه 2022 انتشار ، ‘Snake Eyes’ Rolls تا 22 اکتبر 2021 و بیشتر - تاریخ انتشار Paramount تغییر می کند

پاسخی بگذارید