معضل اجتماعی

این بسیار مسخره است که من در مورد معضل اجتماعی در شبکه های اجتماعی صحبت می کنم ، اما این مستند به خوبی ساخته شده است ، برخی از خطوط هنوز مانند من که محصولات هستیم با من ماندگار هستند. من از سال 2010 در شبکه های اجتماعی حضور داشتم ، در ابتدا این اعتیاد نبود ، اما به محض رشد اعتیاد پیدا کرد.
من حدس می زنم که reddit اخلاقی تر است ، مانند اینکه من اطلاعیه های پرطرفدار trend را از subreddits دریافت می کنم که من مانند NBA یا فوتبال علاقه ندارم. اینستاگرام در آن بدتر است. من همیشه پستهایی را در خبرمایه خود دریافت می کنم که به طور معمول با آنها تعامل دارم.

مطلب پیشنهادی  آلن تامپکینز ، مدیر ارشد هنری Empire Strikes Back، Saving Private Ryan and Batman Begins ، درگذشت

پاسخی بگذارید