مطمئناً شما نمی توانید جدی باشید: یک تاریخچه شفاهی از هواپیما

مطمئناً شما نمی توانید جدی باشید: یک تاریخچه شفاهی از هواپیما

مطلب پیشنهادی  سیاست یک دنیای در حال مرگ در Mad Max: Fury Road: Fury Road روایتی از عدالت زیست محیطی است ، که اجتناب از کلیشه ، رفع آسان و خیال یک راه حل یک شبه است.

پاسخی بگذارید