مصنوعیان چرا آنها یک پسر عرب را مانند آنچه در زندگی واقعی است نشان نمی دهند؟

من اخیراً The Intouchables را تماشا کردم و آن را دوست داشتم. فهمیدم که این داستان بر اساس یک داستان واقعی است و با تحقیقات بیشتر متوجه شدم که عبدل (دریس در فیلم) در واقع یک عرب است. من تعجب می کردم که چرا آنها مجبور شدند نژاد شخصی را در فیلم تغییر دهند. من افکار مختلفی را می شنوم از جمله اینکه آنها هیچ عرب عرب در صنعت را برای استخدام ندارند ، یا اینکه نژاد خاص مورد استفاده در فیلم بینندگان بیشتری را جذب می کند. اما به نظر می رسد همه آنها پیش بینی هستند. آیا دلیل واقعی وجود دارد که آنها آن را تغییر دهند؟

مطلب پیشنهادی  تامی و تی رکس 1994

پاسخی بگذارید