مصاحبه صریح GQ جان بویگا: او در مورد زندگی حرفه ای خود صحبت می کند ، کار با استیو مک کوئین در “تبر کوچک” و اینکه چرا فکر می کند شخصیت او در دنباله های جنگ ستارگان کوچک شده است

مصاحبه صریح GQ جان بویگا: او در مورد زندگی حرفه ای خود صحبت می کند ، کار با استیو مک کوئین در “تبر کوچک” و اینکه چرا فکر می کند شخصیت او در دنباله های جنگ ستارگان کوچک شده است

مطلب پیشنهادی  فساد اخلاقی ، تنش و افزایش تعلیق: هیجان انگیز مادرانه بونگ جون هو از کره جنوبی یکی از بهترین فیلم های رمز و راز اخیر است.

پاسخی بگذارید