مستند Khashoggi “The Dissident” از نظر ضروری است: مستند برایان فوگل (ایکاروس) که به دلیل فشارهای سیاسی منتشر شده ، با توزیع خدمات پخش جریانی مشکل داشت.

مستند Khashoggi “The Dissident” از نظر ضروری است: مستند برایان فوگل (ایکاروس) که به دلیل فشارهای سیاسی منتشر شده ، با توزیع خدمات پخش جریانی مشکل داشت.

مطلب پیشنهادی  اولین تصویر تیگ نوتارو در ارتش مردگان زک اسنایدر

پاسخی بگذارید