مسابقه حق رای دادن بیگانه

بنابراین من اخیراً پرومتئوس را در تلویزیون گرفتم و این امر باعث الهام من برای انجام یک بازنگری زمانی شد.

من پرومتئوس و میثاق را تماشا کردم و بیگانه اصلی را تمام کردم.

اعتراف می كنم كه پرومتئوس چند سوراخ مضحك طرح داشت (به سمت چپ بپیچید!) و میثاق از جنبه فلسفه كمی بلند پروازانه بود و می توانست اندكی بیشتر به زنومورف ها توجه كند.

مطلب پیشنهادی  300 ، مردانگی و تبلیغات

با این اوصاف هر دو فقط Alien می کشند. به یاد دارم چندین سال پیش چند بار آن را دیدم و تحت تأثیر قرار نگرفتم. اکنون؟ خیلی کسل کننده است. من 40 سال پیش آن را دریافت کردم اما چه جشن خرخر است.

شعله ای را به پیش درآمد نگه نمی دارد. آنها شاهکارهای علمی تخیلی هستند.

به بیگانگان. اگر درست بخاطر بیاورم بسیار جالب تر است.

پاسخی بگذارید