مرد پشت عمیق ترین کاوش های پیکسار – پیکسار همیشه به ساخت فیلم های انیمیشن عمیق مشهور بوده است ، اما هیچ کس این ضرورت را بیشتر از کارگردان “روح” پیت داکتر ، که همچنین “Monsters، Inc” ، “Up” و “را کارگردانی کرده است ، تحت فشار قرار داده است. پشت و رو.’

مرد پشت عمیق ترین کاوش های پیکسار – پیکسار همیشه به ساخت فیلم های انیمیشن عمیق مشهور بوده است ، اما هیچ کس این ضرورت را بیشتر از کارگردان “روح” پیت داکتر ، که همچنین “Monsters، Inc” ، “Up” و “را کارگردانی کرده است ، تحت فشار قرار داده است. پشت و رو.’

مطلب پیشنهادی  A24’s بسیار پیش بینی شده "شوالیه سبز" برای "برهنگی گرافیکی" رتبه R کسب می کند

پاسخی بگذارید