مرا با نام خود صدا کن ، “مادر می داند؟” صحنه

سلام ، من تازه تماشای CMBYN را برای اولین بار تمام کردم و باورنکردنی بود. این ممکن است یک سوال احمقانه باشد اما صحنه بین الیو و پدرش روی نیمکت در انتهای فیلم ، وقتی الیو از “آیا مادر می داند؟” می پرسد ، آیا او به همجنسگرا بودن پدرش اشاره می کرد؟ یا اینکه او دوست داشت یک زن بیش از همسرش در برخی از زمان؟ یا الیو می پرسد آیا مادرش از او و الیور می داند؟

مطلب پیشنهادی  World Jurassic World: Dominion ’Stumps تا 10 ژوئن 2022

پاسخی بگذارید