ما با یک زلزله و این قرنطینه روبرو شده ایم و بچه های من در حال فیلمبرداری و درگیری با فیلم هستند. و خیلی سرگرم کننده است

زمین لرزه در یوتا رخ داد و بچه های من ، 13 ، 11 و 9 عصبی بودند. بنابراین ما سان آندریاس را تماشا کردیم که The Rock در حال وقوع یک زلزله است. آنها آن را دوست دارند و شروع به تماس با اقوام می کنند که درباره تجربیات گذشته زلزله خود سؤال می کنند.

سپس آنها روی قطار فیلم فاجعه می پرند و همه چیز را می توانند تماشا کنند – 2012 ، هسته ، روز بعد از فردا … اما بعد از آنها سؤال می کنند و به دنبال مطالب و خواندن هستند. من یک انفجار دارم زیرا فیلم می گویم و کاری را که انجام می دهند کاملاً بدست می آورم. با همه اینها یک نقطه روشن است.

مطلب پیشنهادی  چه قطعات موسیقی را به یک Fantasia جدید اضافه می کنید؟

پاسخی بگذارید