ما با یک زلزله و این قرنطینه روبرو شده ایم و بچه های من در حال فیلمبرداری و درگیری با فیلم هستند. و خیلی سرگرم کننده است

زمین لرزه در یوتا رخ داد و بچه های من ، 13 ، 11 و 9 عصبی بودند. بنابراین ما سان آندریاس را تماشا کردیم که The Rock در حال وقوع یک زلزله است. آنها آن را دوست دارند و شروع به تماس با اقوام می کنند که درباره تجربیات گذشته زلزله خود سؤال می کنند.

سپس آنها روی قطار فیلم فاجعه می پرند و همه چیز را می توانند تماشا کنند – 2012 ، هسته ، روز بعد از فردا … اما بعد از آنها سؤال می کنند و به دنبال مطالب و خواندن هستند. من یک انفجار دارم زیرا فیلم می گویم و کاری را که انجام می دهند کاملاً بدست می آورم. با همه اینها یک نقطه روشن است.

مطلب پیشنهادی  Passion of the Skywalker

پاسخی بگذارید