مایکل والدرون ، خالق ‘Loki’ برای نوشتن فیلم جنگ ستارگان کوین فیج به عنوان بخشی از معاملات کلی با دیزنی

مایکل والدرون ، خالق ‘Loki’ برای نوشتن فیلم جنگ ستارگان کوین فیج به عنوان بخشی از معاملات کلی با دیزنی

مطلب پیشنهادی  بحث غیر رسمی - پوست آمریکایی [SPOILERS]

پاسخی بگذارید