مانک – نوه هرمان مانکیویچ با دیوید فینچر مصاحبه کرد

مانک – نوه هرمان مانکیویچ با دیوید فینچر مصاحبه کرد

مطلب پیشنهادی  "اعزام فرانسوی" ساخته وس اندرسون مسابقه اسکار را ترک می کند ، در عوض Eyes Cannes 2021 منتشر می شود

پاسخی بگذارید