مارتین اسکورسیزی به یاد می آورد مایکل چاپمن ، فیلمبردار: «من خودم را خیلی خوش شانس می دانم که توانسته ام با مایکل چپمن کار کنم. من و مایکل سه فیلم با هم ساختیم: “راننده تاکسی” ، “آخرین والس” و “گاو خشمگین” و او چیزی نادر و غیر قابل تعویض برای هر یک از آنها به ارمغان آورد. “

مارتین اسکورسیزی به یاد می آورد مایکل چاپمن ، فیلمبردار: «من خودم را خیلی خوش شانس می دانم که توانسته ام با مایکل چپمن کار کنم. من و مایکل سه فیلم با هم ساختیم: “راننده تاکسی” ، “آخرین والس” و “گاو خشمگین” و او چیزی نادر و غیر قابل تعویض برای هر یک از آنها به ارمغان آورد. “

مطلب پیشنهادی  این فیلم چیست؟

پاسخی بگذارید