مادربزرگ 85 ساله من عاشق “ندای وحشی” است.

او متوقف نخواهد شد صحبت کردن در مورد آن. آن را به همه دوستان پیرزن دیگر خود نشان داد و همچنان به من می گوید تماشا کنم. از طریق تلفن با مردم تماس می گیرند تا در مورد آن صحبت کنند. بسیار مطمئن است که او اکنون 3 بار آن را تماشا کرده است. هرگز او را مانند یک فیلم زیاد ندیده است.

مطلب پیشنهادی  تریلر SHIRLEY - در همه جا در تاریخ 5 ژوئن موجود است

Ive دموگرافیک هدف را برای آن فیلم پیدا کردم. این گهواره های فرعی در همه جای آن قرار دارد اما نمی دانم چند زن 80 ساله در اینجا پست می کنند؟

فیلم پیرزن را بخاطر بسپار

پاسخی بگذارید