مادربزرگ من از فیلم هایی که دیده بود دفتر خاطرات خود را نگه می داشت و به آنها امتیاز می داد. این دفتر خاطرات او از سال 1942 بود.

مادربزرگ من از فیلم هایی که دیده بود دفترچه خاطرات خود را نگه می داشت و به آنها امتیاز می داد. این دفتر خاطرات او از سال 1942 بود.

مطلب پیشنهادی  سلما هایک بادیگارد همسر هیتمن پشت صحنه

پاسخی بگذارید