لوسی لیو می گوید نقش “فرشتگان چارلی” نقش “کمک کرد تا سوزن” از کلیشه های مضر آسیا دور شود

لوسی لیو می گوید نقش “فرشتگان چارلی” نقش “کمک کرد تا سوزن” از کلیشه های مضر آسیا دور شود

مطلب پیشنهادی  جشنواره ونیز با جنجال معاملات آغاز می شود

پاسخی بگذارید