لورنس فیسبورن به دلیل داستان “هوسین” از داستان “سواره خاکی” ، ژول وینفیلد را در فیلم “Pulp Fiction” کنار گذاشت ، و رادیو رحیم در “آیا کار درست را انجام دهید” زیرا سوزاندن سالن پیتزا “کمی احساس ناخوشایند کرد.”

لورنس فیسبورن به دلیل داستان “هوسین” از داستان فیلم “سواره خاکی” ، ژول وینفیلد را در فیلم “Pulp Fiction” کنار گذاشت و رادیو رحیم در “آیا کار درست را انجام دهید” زیرا سوزاندن سالن پیتزا “کمی احساس ناخوشایند کرد.”

مطلب پیشنهادی  واقعیت های سرگرم کننده Thing (با عرض پوزش اگر یک ارسال مجدد است ، من این را تازه پیدا کردم)

پاسخی بگذارید