لری کرامر ، فیلمنامه‌نویس اسکار “قلب معمولی” ، نمایشنامه‌نویس ، نویسنده و حقوق زن همجنسگرایان و فعال ایدز ، نامزد اسکار ، در سن 84 سالگی درگذشت

لری کرامر ، فیلمنامه‌نویس اسکار “قلب معمولی” ، نمایشنامه‌نویس ، نویسنده و حقوق زن همجنسگرایان و فعال ایدز ، نامزد اسکار ، در سن 84 سالگی درگذشت

مطلب پیشنهادی  فیلم های خوبی که از طرح ابلهانه استفاده می کنند؟

پاسخی بگذارید