قاضی موافقت خود را برای پایان دادن به فرامین رضایت بخش برتر – از بین رفتن چند دهه محدودیت در مورد چگونگی بسته شدن استودیوهای فیلم برای سینماها ، به علاوه پایان دادن به ممنوعیت ادغام عمودی است. امروز ، یک قاضی فدرال این احتمال را مطرح می کند که یک استودیوی بزرگ با یک زنجیره اصلی تئاتر ادغام شود.

قاضی موافقت خود را برای پایان دادن به فرامین رضایت بخش برتر – از بین رفتن چند دهه محدودیت در مورد چگونگی بسته شدن استودیوهای فیلم برای سینماها ، به علاوه پایان دادن به ممنوعیت ادغام عمودی است. امروز ، یک قاضی فدرال این احتمال را مطرح می کند که یک استودیوی بزرگ با یک زنجیره اصلی تئاتر ادغام شود.

مطلب پیشنهادی  چه فیلمی هر چقدر هم که تماشا کنید دارای صحنه ای است که کاملاً شما را له می کند؟

پاسخی بگذارید