فیلم Uncharted سرانجام فیلمبرداری را به پایان می رساند – پس از بیش از یک دهه پیشرفت

فیلم Uncharted سرانجام فیلمبرداری را به پایان می رساند – پس از بیش از یک دهه پیشرفت

مطلب پیشنهادی  دلم برای آن تنگ شده بود ، اما ظاهراً جان پاول امتیاز کاملتری را برای Solo منتشر کرد که شامل اصلی ترین کلید Imperial March ، سکانس Mimiban و یک نشانه ده دقیقه ای لوکس Train Heist است.

پاسخی بگذارید