فیلم ها / نمایش تلویزیونی اپیزودهای مفیدی برای جامعه است

کسی فیلم یا اپیزودهای خاصی را از برنامه های تلویزیونی می داند که برای جامعه خوب است و چرا؟ من باید برای یکی از کلاس هایم یک تکلیف انجام دهم ، اما من فکر کردن درباره فیلم یا یک قسمت ویژه تلویزیونی را نشان می دهم که دیدن آن برای جامعه خوب خواهد بود. هر پیشنهادی قابل تقدیر است!

مطلب پیشنهادی  سکوت بره ها به عنوان یک کمدی رمانتیک - میکس تریلر

پاسخی بگذارید