فیلم ها / صحنه هایی با فضای مشابه

آیا توصیه هایی برای هایی با صحنه یا احساس مشابه با صحنه کابین در باد رودخانه یا صحنه کنار جاده / آدم ربایی در حیوانات شبانه وجود دارد؟

من معمولاً تحت تأثیر موضوع یا محتوا قرار نمی گیرم اما این صحنه ها چنین احساس دلخوری به من دست می دهند که روزها پس از تماشای من با من می نشینند. چیزی در مورد یک سناریوی به ظاهر واقع بینانه که فقط از بد به حقیقت بد می رود به روشی که غیرقابل تصور نیست واقعاً مرا تحت تأثیر قرار داد.

مطلب پیشنهادی  آخرالزمان اکنون: آیا کسی می تواند آن را برای من توضیح دهد

پاسخی بگذارید