فیلم های کوتاه (10 متر

من به دنبال شلوارک هستم (کمتر از 10 دقیقه زمان اجرا) که شروع مناسب ، میانه و پایانی برای صحبت کردن داشته باشد. تنها چیزی که می توانم از بالای سرم به یاد بیاورم “من سارا جین را دوست دارم” است. این مورد علاقه من نیست ، اما حداقل یک داستان وجود دارد.

مطلب پیشنهادی  Batman The Batman ’پس از خاموش شدن درمورد آزمایش مثبت COVID-19 تولید خود را از سر گرفت

چیزهایی که من منتظر آن نیستم: 30 عکس از پرندگان که در حال عبور هستند ، دنباله نمایشگاهی طولانی از هر مبلمان ممکن در یک اتاق خواب ، و پس از آن کسی که به فکر پنجره می رود تا DP بتواند قطبش را نشان دهد: D

پاسخی بگذارید