فیلم های کوبریک

فیلم های کوبریک که بیشتر به کارگردانی کوبریک نیستند کدام هستند؟ یا یادآوری کار خود یا انقلابی از جهاتی است.

در اینجا برخی از انتخاب های من آورده شده است:

– سنگهای قیمتی را قطع کنید

– میانسال

– انگل

– نابودی

– ببخشید که مزاحم شدم

– شما هرگز واقعاً اینجا نبودید

– کشتن یک آهو مقدس

مطلب پیشنهادی  این اولین انتشار رسانه خانگی از Empire Strikes Back است. در دو قرقره فیلم 8 میلی متری قرار داشت و 35 دقیقه اجرا می شود.

– در میان ستارگان

– معاون ذاتی

– نقشه ها به ستاره ها

– زیر پوست

– رنگ بالادست

– مکان فراتر از کاخها

– لیست کشتن

– دجال

– برونسون

– فرزندان انسان

– اسکنر تاریکی

– انطباق.

– 28 روز بعد

– Mulholland Drive

– دونی دارکو

– نشکن، شکست ناپذیر

– روانی آمریکایی

پاسخی بگذارید