فیلم های نظامی / جاسوسی که ماهیتشان جهانگردان است؟

با درود!

من به دنبال یک فیلم ماجراجویی جاسوسی هستم که در آن یک مامور وظیفه نفوذ در مرزهای یک کشور خاص را داشته و سپس کارهای مختلفی را در این کشور انجام دهد. این می تواند هر کشور خارجی باشد (از نظر جاسوسی). همچنین اگر کسی بتواند نمایشی را پیشنهاد کند که در آن هر جاسوس یا گروهی از جاسوسان عملیاتی را در یک کشور دیگر انجام می دهند ، بسیار دقیقاً قابل تشکر خواهد بود ، دقیقاً مانند نحوه انجام این کار در فیلم The Brave ، جایی که گروهی ماموریت خاصی را انجام می دهند کشورهای مختلف در هر قسمت. (سبک تور جهانی)

مطلب پیشنهادی  بروس ویلیس با بازی در اکشن Pic ie American Siege ’برای استودیوی آرکانا ، BondIt Media Capital - یک مرد باید باند سارقان را پس از گرفتن گروگان گیری از یک پزشک ثروتمند ، بردارد.

پیشاپیش متشکرم

پاسخی بگذارید