فیلم های مورد علاقه جنگ ویتنام چیست؟

من می دانم که این قربانی است اما آخرالزمان اکنون به اندازه دیگران هرگز با من طنین انداز نشده است. گوزن های شکارچی ، کت های فلزی کامل و Rescue Dawn سه نفر برتر من هستند و First Blood یک عنوان افتخارآمیز است زیرا بیشتر در نتیجه جنگ اتفاق می افتد. های مورد علاقه ویتنام جنگ شما ، یا اجراهای مورد علاقه در یک جنگ ویتنام چیست و چرا؟

مطلب پیشنهادی  The Lion King - تنها کیفیت سیمبا ، حق تقدم وی است

پاسخی بگذارید