فیلم های عاشقانه عالی “کشور”؟

سلام

بنابراین من و همسرم می خواهیم چند فیلم عالی “کشور” را تجربه کنیم. منظور من از “کشور” چیست؟ خوب یک کشاورز عاشق یک شهر یا یک دختر روستایی دیگر می شود.

ما فیلمی به نام “هدف یک سگ” را تماشا کردیم و “فضای مزرعه” را مانند شنا در دریاچه و غیره دوست داشتیم. بنابراین چیزی شبیه به آن عالی خواهد بود.

مطلب پیشنهادی  پارک ژوراسیک در مقابل فک ها. کدام فیلم بهتر بود؟

و بعد از سال 2000 ساخته شده؟ : D

متشکرم!

پاسخی بگذارید