فیلم های راحتی شما چیست؟

شما فیلم هایی را می شناسید که می توانند شما را شاد کنند و قلب شما را گرم کنند. دوست دارم بشنوم که آیا داستانی در پشت انتخاب فیلم شما نیز وجود دارد یا خیر.

معدن من:

* The Holiday * – من باید هر سال این فیلم را تماشا کنم. تماشای آن آسان است و توانسته است به من بپیوندد

* Kiki’s Delivery Service * – من وقتی دختربچه ای کابوس می دیدم این را تماشا می کردم. هیچ آنتاگونیست یا صحنه غم انگیزی وجود ندارد. فقط یک داستان دوست داشتنی.

مطلب پیشنهادی  True Grit (2010) یکی از بزرگترین غربی های دوران مدرن است.

* Wall-E * – Wall-E چنین شخصیتی دوست داشتنی است و پایان آن بسیار امیدوارکننده است

* بعضی ها آن را داغ دوست دارند * – این کمدی امروز ادامه دارد. تفریح ​​خوب برای همه سنین.

پاسخی بگذارید