فیلم های حماسی از کشورهای دیگر؟

من همیشه علاقه زیادی به های حماسی در نقش دیوید لین * لارنس عربستان * یا * دکتر ژیواگو * یا نوع تماشایی که ممکن است در عکس سیسیل دی دمیل مشاهده کنید ، بوده ام. چه حماسه های دیگری که در کشورهای دیگر ساخته شده ارزش دیدن دارند؟ ترجیحاً به زبان دیگری غیر از انگلیسی باشد. طول و زبان برای من مانعی ندارد.

مطلب پیشنهادی  این فیلم را می شناسید؟ کمک خواستن

پاسخی بگذارید