فیلم های جالب مانند Call of Duty: Black Ops

سلام به همه،

من راهی بهتر از درخواست توصیه نوعی از که می خواهم تماشا کنم نمی دانم تا این بهترین راهی باشد که فکر می کنم.

فیلم هایی که شامل مواردی مانند روانشناختی ، مضحک کننده و پر از ذهن هستند هرکسی که این سریال را بازی کرده باشد ، این را می داند.

مطلب پیشنهادی  [Ringer] "آن را روشن کن" و جادو کرستن دانست

بنابراین اگر کسی توصیه ای دارد با تشکر!

پاسخی بگذارید