فیلم های تماشایی 2020

من از تمام فیلم هایی که امسال تماشا کردم صفحه گسترده ای بهمراه آماری در مورد هر یک از امیدهایی که همه از آن قدردانی می کنید تهیه کردم!

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eLh709VkfXgXIrejk8CXCFHLo-bAdE3J-GDxz52ZN3Y/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eLh709VkfXgXIrejk8CXCFHLo-bAdE3J-GDxz52ZN3Y/edit؟usp=sharing)

مطلب پیشنهادی  'درس پیانو': دنزل واشنگتن می خواهد باری جنکینز برای کارگردانی ساموئل ال جکسون و جان دیوید واشنگتن در یک فیلم جدید

پاسخی بگذارید