فیلم های بقا خوب کدامند؟

من اخیراً واقعاً فیلمهای بقاء بیابان را حس کردم و به دنبال چند توصیه هستم.

من به چیزهایی شبیه به Hatchet (اگر آن كتاب را از كودكی می شناسید و یا به خاطر می آورید) ، The Revenant (اما ترجیحاً در یك مدرن تر) است.

من در ژانر چیزهای زیادی ندیده ام ، بنابراین نگران توصیه فیلم های کلاسیک یا کلاسیک های بسیار محبوب (به عنوان مثال ، Castaway را ندیده ام اما در این لیست قرار دارد).

مطلب پیشنهادی  زمانی برای مردن نیست - پیش پرده رسمی شماره 2

پاسخی بگذارید