فیلم های بدی که به عنوان بچه در تئاتر می دیدید و اکثر مردم اکنون آنها را فراموش کرده اند اما هنوز به دلایلی به خاطر می آورید

من از کودکی یک سری فیلم در سینماها دیدم و تحمل کردم که امروز احتمالاً نمی توانستم تحملشان کنم. فکر می کنم در آن زمان من فقط به یک پیش فرض دمدمی مزاج و مقداری چوب پنبه احتیاج داشتم تا برنده شوم. اینها کسانی هستند که یا پول کمک هزینه ، والدین من یا والدین دوستانم را هدر می دهند.

مطلب پیشنهادی  Analysis of Persona (1966) - کمک کنید!

• Getting even With Dad (1994)

• سلتیک پراید (1996)

•آقای. اشتباه (1996)

• Spice World (1997)

• Senseless (1998)

چه چیزی دیدی؟

(و بگذارید بگوییم “بچه” هر زمان قبل از 13 یا همین زمان اشاره دارد.)

پاسخی بگذارید