فیلم هایی که در یک سرویس پخش بدون اجرای تئاتر شروع به کار کردند ، برای اسکار واجد شرایط خواهند بود ، اما فقط برای سال جاری.

فیلم هایی که در یک سرویس پخش بدون اجرای تئاتر شروع به کار کردند ، برای اسکار واجد شرایط خواهند بود ، اما فقط برای سال جاری.

مطلب پیشنهادی  اولین پوستر ‘Supernova’ با بازی کالین فرث و استنلی توچی. حدود دو سال 20 سفر در انگلیس پس از اینکه یکی از آنها مبتلا به زوال عقل زودرس بود ، با دوستان و خانواده خود متحد شد.

پاسخی بگذارید