فیلم هایی که در یک سرویس پخش بدون اجرای تئاتر شروع به کار کردند ، برای اسکار واجد شرایط خواهند بود ، اما فقط برای سال جاری.

فیلم هایی که در یک سرویس پخش بدون اجرای تئاتر شروع به کار کردند ، برای اسکار واجد شرایط خواهند بود ، اما فقط برای سال جاری.

مطلب پیشنهادی  REDEMPTION DAY - پیش پرده

پاسخی بگذارید