فیلم هایی که “برنامه” در آن کار می کنند چیست؟

& # x200B؛

عنوان بسیار.

به طور خاص فیلمی که اینگونه پیش می رود:

* شخصیت های پیشگیر با یک چالش روبرو هستند
* آنها طرحی را تهیه می کنند که به بیننده نشان داده می شود
* آنها نقشه دقیق نشان داده شده را پیاده سازی می کنند
* همه چیز برای برنامه ریزی پیش می رود (هرگز در برنامه هیچ مشکلی وجود ندارد ، ممکن است تهدیدی برای مضراب وجود داشته باشد ، اما هیچ گونه مضراتی وجود ندارد)

مطلب پیشنهادی  بازیگران بزرگی که بازیگری بدی انجام می دهند؟

در اصل ، شما برنامه ای را که می خواهید تماشا می کنید ، مشاهده می کنید ، سپس این نقشه اجرا می شود و هیچ چیز واقعاً در طول راه شما را غافلگیر نمی کند.

اگر فیلم بچه ها نباشد امتیاز های جایزه را می گیرند.

ویرایش: آیا شما از این امر ناامید هستید یا احساس راحتی می کنید؟ فیلم را دوست داری؟

پاسخی بگذارید