فیلم هایی که آخرین خط فیلم نیز بهترین یا شاخص ترین است؟

بنابراین در اوایل این هفته من برای اولین بار Soylent Green را دیدم. سپس دوباره داشتم پسرهای گمشده را تماشا می کردم و به راحتی نمونه ای از این مورد نیز بود. بالای سر من محله چینی یکی دیگر از اینها است که می گویم. اگر بخواهید فنی کنید ، Soylent Green بسیار نزدیک است. این خط آخرین خط است. کسی دیگری را دارد که واجد شرایط باشد؟

مطلب پیشنهادی  تریلر رسمی همیلتون

پاسخی بگذارید