فیلم هایی مثل Martin Scorsese’s After Hours؟

ما بسیاری از های کمدی تاریک را تماشا کرده ایم و پس از ساعت ها آنها را دوست داریم. سعی کرد های مشابه را جستجو کند و چند “مِه” را تماشا کند. نمی دانید کسی پیشنهادی دارد؟

در اینجا چند فیلم کمدی تاریک وجود دارد که قبلاً در آخرین مدت تماشا کرده ایم:

مطلب پیشنهادی  پادشاهی طلوع ماه

مرگ استالین
بزرگ کردن آریزونا
ای برادر، کجایی
بارتون فینک
بازیکن
پادشاه کمدی

پاسخی بگذارید