فیلم هایی به کارگردانی کارگردانان 90 ساله (یا مسن تر)؟

بنابراین کلینت ایستوود (که اوایل سال جاری 90 ساله شد) چند روز پیش فیلمبرداری آخرین خود را CRY MACHO به پایان رساند. من دو سوال دارم 1-آیا مسلماً این بالاترین پروفایل است که توسط فردی که 90 سال یا بیشتر دارد کارگردانی کرده است؟ 2. کدام کارگردانان بعد از 90 سالگی ها را کارگردانی کرده اند؟ کسی که من از آن آگاه هستم مانوئل دو اولیویرای پرتغالی است که کارگردانی را بر عهده گرفت تا زمانی که 105 ساله شد. دیگران هستند؟

مطلب پیشنهادی  Genoveffa di Brabante ، 1947 - آیا کسی می تواند به من کمک کند تا این فیلم را پیدا کنم؟

پاسخی بگذارید